Algemene voorwaarden Time to Dance, Kamer van Koophandel nr. 85385484


Opdrachtnemer:
Time to Dance, speciaalzaak in ballet en danskleding.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Time to Dance.

Algemeen:
De leverings en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Time to Dance. Op alle overeenkomsten, gesloten met Time to Dance, is Nederlands recht van toepassing.

Prijs:
Alle prijzen zijn in Euro’s vermeld inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Betalen:
De betaling dient vooraf plaats te vinden. Na uw bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag vermeld, inclusief verzendkosten.

Betaling:
Ideal betaling.
Overschrijving via de bank op nummer: NL02RABO0114411034 (Rabobank) o.v.v. uw naam en woonplaats.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling z.s.m. verzonden. Indien onverhoopt artikelen om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben zal dit per email aan u worden meegedeeld. 

Verzendkosten:
Brievenbuspost met 1 artikel € 4.50
Meerdere artikelen en pakketten tot 10 kg € 6,95
Voor klantenin België zijn de verzendkosten € 13.-

Retourrecht:
Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 8 dagen na ontvangst retour zenden. Alle retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het retour te sturen artikel dient in originele staat en verpakking, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Het door u betaalde bedrag, met uitzondering van de verzendkosten, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, worden terug betaald. De kosten van het retour zenden zijn altijd voor uw eigen rekening.

Annulering:
U hebt de mogelijkheid de bestelling binnen 48 uur na het plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Annuleren kunt  u via info@timetodance.eu. Als u de geannuleerde bestelling al betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug. Indien u de bestelling niet binnen 48 uur heeft geannuleerd of geen bevestiging van de annulering kunt overleggen, dan bent u betalingsplichtig.

Aansprakelijkheid verzenden:
Time to Dance is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van verzonden artikelen of beschadiging daarvan. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. Echter, verzenden is in alle gevallen voor risico van de koper. Als u wilt kan er voor verzekerd verzenden worden gekozen bij het bestellen volgens het tarief van TNT Post.

Persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid:
Time to Dance is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare afwijkende kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van Time to Dance is te alle tijde beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Time to Dance is gevestigd bevoegd, tenzij Time to Dance voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest. Hoewel Time to Dance haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Wijzigingsrecht:
Time to Dance behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Time to Dance.
top